رئیسی, طیبه, صبوری, عاطفه. (1394). اعتبار سنجی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با تحمل به تنش خشکی و شوری در برنج‌های هوازی و ایرانی تحت تنش اسمزی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(10), 57-72.
طیبه رئیسی; عاطفه صبوری. "اعتبار سنجی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با تحمل به تنش خشکی و شوری در برنج‌های هوازی و ایرانی تحت تنش اسمزی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, 10, 1394, 57-72.
رئیسی, طیبه, صبوری, عاطفه. (1394). 'اعتبار سنجی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با تحمل به تنش خشکی و شوری در برنج‌های هوازی و ایرانی تحت تنش اسمزی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(10), pp. 57-72.
رئیسی, طیبه, صبوری, عاطفه. اعتبار سنجی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با تحمل به تنش خشکی و شوری در برنج‌های هوازی و ایرانی تحت تنش اسمزی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 5(10): 57-72.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب