صادقی, سید کمال, تکانلو, زهرا کریمی, متفکر آزاد, محمد علی, اصغرپور قورچی, حسین, اندایش, یعقوب. (1394). مطالعه وضعیت رد پای کربن، متان و اکسید نیتروژن زیربخش‌های کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(1), 30-13.
سید کمال صادقی; زهرا کریمی تکانلو; محمد علی متفکر آزاد; حسین اصغرپور قورچی; یعقوب اندایش. "مطالعه وضعیت رد پای کربن، متان و اکسید نیتروژن زیربخش‌های کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 1, 1394, 30-13.
صادقی, سید کمال, تکانلو, زهرا کریمی, متفکر آزاد, محمد علی, اصغرپور قورچی, حسین, اندایش, یعقوب. (1394). 'مطالعه وضعیت رد پای کربن، متان و اکسید نیتروژن زیربخش‌های کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(1), pp. 30-13.
صادقی, سید کمال, تکانلو, زهرا کریمی, متفکر آزاد, محمد علی, اصغرپور قورچی, حسین, اندایش, یعقوب. مطالعه وضعیت رد پای کربن، متان و اکسید نیتروژن زیربخش‌های کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 1(1): 30-13.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب