شیخ نوری, محمد امیر, نایب پور, محمد, خسروزاده, سیروان. (1394). « فعالیت های سیاسی - نظامی مسیحیان و رقابت قدرتها در غرب آذربایجان » (1914م-1918. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94), 49-68.
محمد امیر شیخ نوری; محمد نایب پور; سیروان خسروزاده. "« فعالیت های سیاسی - نظامی مسیحیان و رقابت قدرتها در غرب آذربایجان » (1914م-1918". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94, 1394, 49-68.
شیخ نوری, محمد امیر, نایب پور, محمد, خسروزاده, سیروان. (1394). '« فعالیت های سیاسی - نظامی مسیحیان و رقابت قدرتها در غرب آذربایجان » (1914م-1918', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94), pp. 49-68.
شیخ نوری, محمد امیر, نایب پور, محمد, خسروزاده, سیروان. « فعالیت های سیاسی - نظامی مسیحیان و رقابت قدرتها در غرب آذربایجان » (1914م-1918. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 4(شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94): 49-68.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب