آدینه وند, مسعود, رضایی, میثم, سپه وند, اسماعیل. (1394). اوضاع سیاسی- اجتماعی منطقۀ طرهان در دورۀ قاجار (1304-1174ش/1925-1794م). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94), 142-156.
مسعود آدینه وند; میثم رضایی; اسماعیل سپه وند. "اوضاع سیاسی- اجتماعی منطقۀ طرهان در دورۀ قاجار (1304-1174ش/1925-1794م)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94, 1394, 142-156.
آدینه وند, مسعود, رضایی, میثم, سپه وند, اسماعیل. (1394). 'اوضاع سیاسی- اجتماعی منطقۀ طرهان در دورۀ قاجار (1304-1174ش/1925-1794م)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94), pp. 142-156.
آدینه وند, مسعود, رضایی, میثم, سپه وند, اسماعیل. اوضاع سیاسی- اجتماعی منطقۀ طرهان در دورۀ قاجار (1304-1174ش/1925-1794م). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 4(شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94): 142-156.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب