. (1394). پیش‌بینی کیفیت زندگی و سلامت روان بر اساس میزان بخشش و کینه در سالمندان شهرکرد. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(ویژنامه سالمندی), 23-36.
. "پیش‌بینی کیفیت زندگی و سلامت روان بر اساس میزان بخشش و کینه در سالمندان شهرکرد". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, ویژنامه سالمندی, 1394, 23-36.
. (1394). 'پیش‌بینی کیفیت زندگی و سلامت روان بر اساس میزان بخشش و کینه در سالمندان شهرکرد', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(ویژنامه سالمندی), pp. 23-36.
. پیش‌بینی کیفیت زندگی و سلامت روان بر اساس میزان بخشش و کینه در سالمندان شهرکرد. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 4(ویژنامه سالمندی): 23-36.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب