مظفری, آتنا, کاظمی, روح اله, امانی, جعفر, جعفری, محیات, هاتف سلمانیان, علی. (1394). ارزیابی گیاه تراریخت کلزای بیان‌کننده پروتئین نوترکیب از زیر واحد B سم‌های STX2 و CTX باکتری‌های اشریشیا کلای و ویبریوکلرا. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(11), 1-13.
آتنا مظفری; روح اله کاظمی; جعفر امانی; محیات جعفری; علی هاتف سلمانیان. "ارزیابی گیاه تراریخت کلزای بیان‌کننده پروتئین نوترکیب از زیر واحد B سم‌های STX2 و CTX باکتری‌های اشریشیا کلای و ویبریوکلرا". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, 11, 1394, 1-13.
مظفری, آتنا, کاظمی, روح اله, امانی, جعفر, جعفری, محیات, هاتف سلمانیان, علی. (1394). 'ارزیابی گیاه تراریخت کلزای بیان‌کننده پروتئین نوترکیب از زیر واحد B سم‌های STX2 و CTX باکتری‌های اشریشیا کلای و ویبریوکلرا', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(11), pp. 1-13.
مظفری, آتنا, کاظمی, روح اله, امانی, جعفر, جعفری, محیات, هاتف سلمانیان, علی. ارزیابی گیاه تراریخت کلزای بیان‌کننده پروتئین نوترکیب از زیر واحد B سم‌های STX2 و CTX باکتری‌های اشریشیا کلای و ویبریوکلرا. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 5(11): 1-13.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب