آغه میری, اسرین, مهرابی, رحیم, طالبی, رضا. (1394). جداسازی، شناسایی و مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoen. عامل بیماری لکه‌سوختگی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(11), 15-27.
اسرین آغه میری; رحیم مهرابی; رضا طالبی. "جداسازی، شناسایی و مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoen. عامل بیماری لکه‌سوختگی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, 11, 1394, 15-27.
آغه میری, اسرین, مهرابی, رحیم, طالبی, رضا. (1394). 'جداسازی، شناسایی و مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoen. عامل بیماری لکه‌سوختگی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(11), pp. 15-27.
آغه میری, اسرین, مهرابی, رحیم, طالبی, رضا. جداسازی، شناسایی و مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoen. عامل بیماری لکه‌سوختگی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 5(11): 15-27.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب