خیراندیش, عبدالرسول, رحیمی جابری, اعظم. (1395). اهداف و کارکردهای کنسولگری روسیه در رشت نیمه دوم عصر قاجاریه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95), 59-70.
عبدالرسول خیراندیش; اعظم رحیمی جابری. "اهداف و کارکردهای کنسولگری روسیه در رشت نیمه دوم عصر قاجاریه". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95, 1395, 59-70.
خیراندیش, عبدالرسول, رحیمی جابری, اعظم. (1395). 'اهداف و کارکردهای کنسولگری روسیه در رشت نیمه دوم عصر قاجاریه', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95), pp. 59-70.
خیراندیش, عبدالرسول, رحیمی جابری, اعظم. اهداف و کارکردهای کنسولگری روسیه در رشت نیمه دوم عصر قاجاریه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 4(شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95): 59-70.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب