حسینیون, نرگس. (1395). برآوردگر موجکی تابع چگالی احتمال و مشتقات آن برای متغیرهای تصادفی سانسورشده تحت وابستگی منفی تعمیم یافته. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(2 (بهار و تابستان 1395)), 31-38.
نرگس حسینیون. "برآوردگر موجکی تابع چگالی احتمال و مشتقات آن برای متغیرهای تصادفی سانسورشده تحت وابستگی منفی تعمیم یافته". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 2 (بهار و تابستان 1395), 1395, 31-38.
حسینیون, نرگس. (1395). 'برآوردگر موجکی تابع چگالی احتمال و مشتقات آن برای متغیرهای تصادفی سانسورشده تحت وابستگی منفی تعمیم یافته', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(2 (بهار و تابستان 1395)), pp. 31-38.
حسینیون, نرگس. برآوردگر موجکی تابع چگالی احتمال و مشتقات آن برای متغیرهای تصادفی سانسورشده تحت وابستگی منفی تعمیم یافته. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 1(2 (بهار و تابستان 1395)): 31-38.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب