اللهی, سمیه, سوهانی, محمد مهدی, حسنی, حسن. (1395). افزایش مقاومت به تنش شوری در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا با فرابیان ژن فسفواتانول آمین N- متیل‌ترانسفراز اسفناج (Spinacia oleracea, Iranian landrace). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(15), 37-52.
سمیه اللهی; محمد مهدی سوهانی; حسن حسنی. "افزایش مقاومت به تنش شوری در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا با فرابیان ژن فسفواتانول آمین N- متیل‌ترانسفراز اسفناج (Spinacia oleracea, Iranian landrace)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, 15, 1395, 37-52.
اللهی, سمیه, سوهانی, محمد مهدی, حسنی, حسن. (1395). 'افزایش مقاومت به تنش شوری در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا با فرابیان ژن فسفواتانول آمین N- متیل‌ترانسفراز اسفناج (Spinacia oleracea, Iranian landrace)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(15), pp. 37-52.
اللهی, سمیه, سوهانی, محمد مهدی, حسنی, حسن. افزایش مقاومت به تنش شوری در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا با فرابیان ژن فسفواتانول آمین N- متیل‌ترانسفراز اسفناج (Spinacia oleracea, Iranian landrace). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 6(15): 37-52.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب