اخترطاوان, صدیقه, طالبی, مجید. (1395). بررسی گروه‌های کارکردی و تغییرات الگوی بیان ژن‌ها در گیاه C3 برنج و C4 ذرت تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌‌های ریزآرایه‌. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(15), 53-67.
صدیقه اخترطاوان; مجید طالبی. "بررسی گروه‌های کارکردی و تغییرات الگوی بیان ژن‌ها در گیاه C3 برنج و C4 ذرت تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌‌های ریزآرایه‌". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, 15, 1395, 53-67.
اخترطاوان, صدیقه, طالبی, مجید. (1395). 'بررسی گروه‌های کارکردی و تغییرات الگوی بیان ژن‌ها در گیاه C3 برنج و C4 ذرت تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌‌های ریزآرایه‌', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(15), pp. 53-67.
اخترطاوان, صدیقه, طالبی, مجید. بررسی گروه‌های کارکردی و تغییرات الگوی بیان ژن‌ها در گیاه C3 برنج و C4 ذرت تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌‌های ریزآرایه‌. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 6(15): 53-67.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب