گودرزی, ناصر, صادقی فیروزآبادی, وحید, رستمی, رضا, رحیمی نژاد, عباس, بشارت, محمد علی, جهانگیری, زهرا, واشقانی فراهانی, علی, علیزاده قویدل, علیرضا, ایمانی, سعید. (1396). پیش بینی میزان موفقیت جراحی پیوند دورزننده عروق تاج مانند قلب بر اساس اضطراب، افسردگی، عوامل طبی و جمعیت شناختی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(21), 29-51.
ناصر گودرزی; وحید صادقی فیروزآبادی; رضا رستمی; عباس رحیمی نژاد; محمد علی بشارت; زهرا جهانگیری; علی واشقانی فراهانی; علیرضا علیزاده قویدل; سعید ایمانی. "پیش بینی میزان موفقیت جراحی پیوند دورزننده عروق تاج مانند قلب بر اساس اضطراب، افسردگی، عوامل طبی و جمعیت شناختی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, 21, 1396, 29-51.
گودرزی, ناصر, صادقی فیروزآبادی, وحید, رستمی, رضا, رحیمی نژاد, عباس, بشارت, محمد علی, جهانگیری, زهرا, واشقانی فراهانی, علی, علیزاده قویدل, علیرضا, ایمانی, سعید. (1396). 'پیش بینی میزان موفقیت جراحی پیوند دورزننده عروق تاج مانند قلب بر اساس اضطراب، افسردگی، عوامل طبی و جمعیت شناختی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(21), pp. 29-51.
گودرزی, ناصر, صادقی فیروزآبادی, وحید, رستمی, رضا, رحیمی نژاد, عباس, بشارت, محمد علی, جهانگیری, زهرا, واشقانی فراهانی, علی, علیزاده قویدل, علیرضا, ایمانی, سعید. پیش بینی میزان موفقیت جراحی پیوند دورزننده عروق تاج مانند قلب بر اساس اضطراب، افسردگی، عوامل طبی و جمعیت شناختی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 6(21): 29-51.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب