عطاران فریمان, گیلان, بیگ مرادی, آزاده, زاده‌عباس شاه‌آبادی, حسن. (1396). بررسی ریخت شناسی و تبار زایی ستاره شکننده Ophiothrix sp. (Echinodermat: Ophiuroidea) بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I از خلیج چابهار (دریای عمان، ایران). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(4), 11-20.
گیلان عطاران فریمان; آزاده بیگ مرادی; حسن زاده‌عباس شاه‌آبادی. "بررسی ریخت شناسی و تبار زایی ستاره شکننده Ophiothrix sp. (Echinodermat: Ophiuroidea) بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I از خلیج چابهار (دریای عمان، ایران)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, 4, 1396, 11-20.
عطاران فریمان, گیلان, بیگ مرادی, آزاده, زاده‌عباس شاه‌آبادی, حسن. (1396). 'بررسی ریخت شناسی و تبار زایی ستاره شکننده Ophiothrix sp. (Echinodermat: Ophiuroidea) بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I از خلیج چابهار (دریای عمان، ایران)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(4), pp. 11-20.
عطاران فریمان, گیلان, بیگ مرادی, آزاده, زاده‌عباس شاه‌آبادی, حسن. بررسی ریخت شناسی و تبار زایی ستاره شکننده Ophiothrix sp. (Echinodermat: Ophiuroidea) بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I از خلیج چابهار (دریای عمان، ایران). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 5(4): 11-20.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب