علیزاده مقدم, بدرالسادت, زمانی, ملیحه. (1396). بررسی وضعیت اقتصادی و تجاری اصفهان در دورۀ سلجوقی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96), 137-152.
بدرالسادت علیزاده مقدم; ملیحه زمانی. "بررسی وضعیت اقتصادی و تجاری اصفهان در دورۀ سلجوقی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96, 1396, 137-152.
علیزاده مقدم, بدرالسادت, زمانی, ملیحه. (1396). 'بررسی وضعیت اقتصادی و تجاری اصفهان در دورۀ سلجوقی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96), pp. 137-152.
علیزاده مقدم, بدرالسادت, زمانی, ملیحه. بررسی وضعیت اقتصادی و تجاری اصفهان در دورۀ سلجوقی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 5(شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96): 137-152.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب