مهرابی, طهمورث, آقاجانی, هاشم. (1395). جایگاه سیاسی شهر شوش و دلایل افت سیاسی ـ اقتصادی آن در دورة ساسانیان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96), 169-180.
طهمورث مهرابی; هاشم آقاجانی. "جایگاه سیاسی شهر شوش و دلایل افت سیاسی ـ اقتصادی آن در دورة ساسانیان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96, 1395, 169-180.
مهرابی, طهمورث, آقاجانی, هاشم. (1395). 'جایگاه سیاسی شهر شوش و دلایل افت سیاسی ـ اقتصادی آن در دورة ساسانیان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96), pp. 169-180.
مهرابی, طهمورث, آقاجانی, هاشم. جایگاه سیاسی شهر شوش و دلایل افت سیاسی ـ اقتصادی آن در دورة ساسانیان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 5(شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96): 169-180.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب