میردارمنصوری, شهربانو, بابائیان جلودار, نادعلی, شبّر, زهراسادات, نعمت زاده, قربانعلی, غفاری, محمدرضا. (1396). معرفی ژن‌های امید بخش دخیل در تحمل به تنش شوری در برنج بر اساس آنالیز داده‌های ریزآرایه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(19), 65-76.
شهربانو میردارمنصوری; نادعلی بابائیان جلودار; زهراسادات شبّر; قربانعلی نعمت زاده; محمدرضا غفاری. "معرفی ژن‌های امید بخش دخیل در تحمل به تنش شوری در برنج بر اساس آنالیز داده‌های ریزآرایه". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, 19, 1396, 65-76.
میردارمنصوری, شهربانو, بابائیان جلودار, نادعلی, شبّر, زهراسادات, نعمت زاده, قربانعلی, غفاری, محمدرضا. (1396). 'معرفی ژن‌های امید بخش دخیل در تحمل به تنش شوری در برنج بر اساس آنالیز داده‌های ریزآرایه', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(19), pp. 65-76.
میردارمنصوری, شهربانو, بابائیان جلودار, نادعلی, شبّر, زهراسادات, نعمت زاده, قربانعلی, غفاری, محمدرضا. معرفی ژن‌های امید بخش دخیل در تحمل به تنش شوری در برنج بر اساس آنالیز داده‌های ریزآرایه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 7(19): 65-76.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب