ادریسی, مهری, عبداللهی نیا, علی, علی صوفی, علی رضا, رحمانیان, داریوش. (1396). تأثیر مجادلات اهل طریقت و اهل شریعت بر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر کرمان در دوره قاجار از 1210 تا 1264ق. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96), 53-66.
مهری ادریسی; علی عبداللهی نیا; علی رضا علی صوفی; داریوش رحمانیان. "تأثیر مجادلات اهل طریقت و اهل شریعت بر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر کرمان در دوره قاجار از 1210 تا 1264ق". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96, 1396, 53-66.
ادریسی, مهری, عبداللهی نیا, علی, علی صوفی, علی رضا, رحمانیان, داریوش. (1396). 'تأثیر مجادلات اهل طریقت و اهل شریعت بر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر کرمان در دوره قاجار از 1210 تا 1264ق', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96), pp. 53-66.
ادریسی, مهری, عبداللهی نیا, علی, علی صوفی, علی رضا, رحمانیان, داریوش. تأثیر مجادلات اهل طریقت و اهل شریعت بر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر کرمان در دوره قاجار از 1210 تا 1264ق. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 6(شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96): 53-66.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب