فرهمندزاده, فریده, بیگدلی, علی, نصیری, محمدرضا. (1396). "بررسی روند و فرجام نوسازی‌های مالی و عمرانی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه در آذربایجان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96), 137-152.
فریده فرهمندزاده; علی بیگدلی; محمدرضا نصیری. ""بررسی روند و فرجام نوسازی‌های مالی و عمرانی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه در آذربایجان"". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96, 1396, 137-152.
فرهمندزاده, فریده, بیگدلی, علی, نصیری, محمدرضا. (1396). '"بررسی روند و فرجام نوسازی‌های مالی و عمرانی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه در آذربایجان"', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96), pp. 137-152.
فرهمندزاده, فریده, بیگدلی, علی, نصیری, محمدرضا. "بررسی روند و فرجام نوسازی‌های مالی و عمرانی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه در آذربایجان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 6(شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96): 137-152.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب