رحمانی, صفت اله, یزدانی, سعید, محمودی, ابوالفضل, شوکت فدائی, محسن, سوری, علی. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه سطح کشت آبیاری تحت فشار با استفاده از مدل لاجیت (مطالعه موردی: استان اردبیل). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(مکرر شماره 23), 26-13.
صفت اله رحمانی; سعید یزدانی; ابوالفضل محمودی; محسن شوکت فدائی; علی سوری. "بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه سطح کشت آبیاری تحت فشار با استفاده از مدل لاجیت (مطالعه موردی: استان اردبیل)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, مکرر شماره 23, 1395, 26-13.
رحمانی, صفت اله, یزدانی, سعید, محمودی, ابوالفضل, شوکت فدائی, محسن, سوری, علی. (1395). 'بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه سطح کشت آبیاری تحت فشار با استفاده از مدل لاجیت (مطالعه موردی: استان اردبیل)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(مکرر شماره 23), pp. 26-13.
رحمانی, صفت اله, یزدانی, سعید, محمودی, ابوالفضل, شوکت فدائی, محسن, سوری, علی. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه سطح کشت آبیاری تحت فشار با استفاده از مدل لاجیت (مطالعه موردی: استان اردبیل). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 6(مکرر شماره 23): 26-13.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب