. (1391). تدوین عرصة زندگی بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره 1 (پیاپی 1)), 23-38.
. "تدوین عرصة زندگی بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, شماره 1 (پیاپی 1), 1391, 23-38.
. (1391). 'تدوین عرصة زندگی بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره 1 (پیاپی 1)), pp. 23-38.
. تدوین عرصة زندگی بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1391; 1(شماره 1 (پیاپی 1)): 23-38.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب