. (1391). ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانکهای دولتی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره 1 (پیاپی 1)), 65-74.
. "ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانکهای دولتی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, شماره 1 (پیاپی 1), 1391, 65-74.
. (1391). 'ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانکهای دولتی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره 1 (پیاپی 1)), pp. 65-74.
. ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانکهای دولتی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1391; 1(شماره 1 (پیاپی 1)): 65-74.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب