. (1392). بررسی عوامل مؤثّر بر آمادگی کارکنان برای پذیرش سیستم مدیریت دانش. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره 2 (پیاپی 2)), 88-71.
. "بررسی عوامل مؤثّر بر آمادگی کارکنان برای پذیرش سیستم مدیریت دانش". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, شماره 2 (پیاپی 2), 1392, 88-71.
. (1392). 'بررسی عوامل مؤثّر بر آمادگی کارکنان برای پذیرش سیستم مدیریت دانش', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره 2 (پیاپی 2)), pp. 88-71.
. بررسی عوامل مؤثّر بر آمادگی کارکنان برای پذیرش سیستم مدیریت دانش. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1392; 1(شماره 2 (پیاپی 2)): 88-71.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب