سنجری, سپیده, شیرزادیان خرم آباد, رضا, شبّر, زهراسادات, شهبازی, مریم. (1397). تحلیل فیلوژنتیکی خانواده ژنی NAC در سورگوم دانه‌ای و بررسی الگوی بیانی اعضای دخیل در پاسخ به تنش خشکی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(21), 1-15.
سپیده سنجری; رضا شیرزادیان خرم آباد; زهراسادات شبّر; مریم شهبازی. "تحلیل فیلوژنتیکی خانواده ژنی NAC در سورگوم دانه‌ای و بررسی الگوی بیانی اعضای دخیل در پاسخ به تنش خشکی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, 21, 1397, 1-15.
سنجری, سپیده, شیرزادیان خرم آباد, رضا, شبّر, زهراسادات, شهبازی, مریم. (1397). 'تحلیل فیلوژنتیکی خانواده ژنی NAC در سورگوم دانه‌ای و بررسی الگوی بیانی اعضای دخیل در پاسخ به تنش خشکی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(21), pp. 1-15.
سنجری, سپیده, شیرزادیان خرم آباد, رضا, شبّر, زهراسادات, شهبازی, مریم. تحلیل فیلوژنتیکی خانواده ژنی NAC در سورگوم دانه‌ای و بررسی الگوی بیانی اعضای دخیل در پاسخ به تنش خشکی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 8(21): 1-15.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب