احتشام راثی, نسیم, روحی بخش, احمد, سهیلی مقدم, بیتا, مسعودی, ناهید. (1397). ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ و مولکولی وﻳﺮوس S ﺳﻴﺐ‌زﻣﻴﻨﻲ (PVS) در ارقام رایج سیب‎زمینی در استان اردبیل. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(22), 51-64.
نسیم احتشام راثی; احمد روحی بخش; بیتا سهیلی مقدم; ناهید مسعودی. "ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ و مولکولی وﻳﺮوس S ﺳﻴﺐ‌زﻣﻴﻨﻲ (PVS) در ارقام رایج سیب‎زمینی در استان اردبیل". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, 22, 1397, 51-64.
احتشام راثی, نسیم, روحی بخش, احمد, سهیلی مقدم, بیتا, مسعودی, ناهید. (1397). 'ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ و مولکولی وﻳﺮوس S ﺳﻴﺐ‌زﻣﻴﻨﻲ (PVS) در ارقام رایج سیب‎زمینی در استان اردبیل', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(22), pp. 51-64.
احتشام راثی, نسیم, روحی بخش, احمد, سهیلی مقدم, بیتا, مسعودی, ناهید. ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ و مولکولی وﻳﺮوس S ﺳﻴﺐ‌زﻣﻴﻨﻲ (PVS) در ارقام رایج سیب‎زمینی در استان اردبیل. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 8(22): 51-64.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب