نادی, زهرا, بهشتی سرشت, محسن, محمدی, ذکرالله, عادلفر, باقرعلی. (1397). تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97), 79-92.
زهرا نادی; محسن بهشتی سرشت; ذکرالله محمدی; باقرعلی عادلفر. "تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97, 1397, 79-92.
نادی, زهرا, بهشتی سرشت, محسن, محمدی, ذکرالله, عادلفر, باقرعلی. (1397). 'تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97), pp. 79-92.
نادی, زهرا, بهشتی سرشت, محسن, محمدی, ذکرالله, عادلفر, باقرعلی. تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97): 79-92.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب