روستا, جمشید, پورمهدی‌زاده, سحر. (1397). تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97), 153-172.
جمشید روستا; سحر پورمهدی‌زاده. "تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97, 1397, 153-172.
روستا, جمشید, پورمهدی‌زاده, سحر. (1397). 'تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97), pp. 153-172.
روستا, جمشید, پورمهدی‌زاده, سحر. تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97): 153-172.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب