سید یزدی, سید محمد, موسوی حاجی, سید رسول, نیستانی, جواد, موسوی کوهپر, سید مهدی, جان احمدی, فاطمه. (1397). نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97), 173-188.
سید محمد سید یزدی; سید رسول موسوی حاجی; جواد نیستانی; سید مهدی موسوی کوهپر; فاطمه جان احمدی. "نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97, 1397, 173-188.
سید یزدی, سید محمد, موسوی حاجی, سید رسول, نیستانی, جواد, موسوی کوهپر, سید مهدی, جان احمدی, فاطمه. (1397). 'نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97), pp. 173-188.
سید یزدی, سید محمد, موسوی حاجی, سید رسول, نیستانی, جواد, موسوی کوهپر, سید مهدی, جان احمدی, فاطمه. نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97): 173-188.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب