محسن زاده گلفزانی, محمد, پسندیده ارجمند, مریم, کردرستمی, مجتبی, سمیع زاده لاهیجی, حبیب اله, حسنی کومله, سید حسن, رضادوست, محمد حسین. (1397). اثر سمیت آهن بر میزان بیان نسبی ژن های SOD، MDHR و GPX1 در ژنوتیپ های حساس و متحمل برنج. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(24), 1-13. doi: 10.30473/cb.2018.41096.1738
محمد محسن زاده گلفزانی; مریم پسندیده ارجمند; مجتبی کردرستمی; حبیب اله سمیع زاده لاهیجی; سید حسن حسنی کومله; محمد حسین رضادوست. "اثر سمیت آهن بر میزان بیان نسبی ژن های SOD، MDHR و GPX1 در ژنوتیپ های حساس و متحمل برنج". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, 24, 1397, 1-13. doi: 10.30473/cb.2018.41096.1738
محسن زاده گلفزانی, محمد, پسندیده ارجمند, مریم, کردرستمی, مجتبی, سمیع زاده لاهیجی, حبیب اله, حسنی کومله, سید حسن, رضادوست, محمد حسین. (1397). 'اثر سمیت آهن بر میزان بیان نسبی ژن های SOD، MDHR و GPX1 در ژنوتیپ های حساس و متحمل برنج', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(24), pp. 1-13. doi: 10.30473/cb.2018.41096.1738
محسن زاده گلفزانی, محمد, پسندیده ارجمند, مریم, کردرستمی, مجتبی, سمیع زاده لاهیجی, حبیب اله, حسنی کومله, سید حسن, رضادوست, محمد حسین. اثر سمیت آهن بر میزان بیان نسبی ژن های SOD، MDHR و GPX1 در ژنوتیپ های حساس و متحمل برنج. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 8(24): 1-13. doi: 10.30473/cb.2018.41096.1738


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب