قاسمیان, علی, اسداله‌زاده, محمدتقی, سرائیان, احمدرضا, رسالتی, حسین, طاهرزاده, محمد. (1397). تأثیر اسید استیک بر رشد و تخمیر اتانول قارچ‌های فیلامنتوس Rhizopus oryzae، Mucor indicus، Neurospora intermedia و Aspergilus oryzae. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(3), 119-130. doi: 10.30473/eab.2018.5330
علی قاسمیان; محمدتقی اسداله‌زاده; احمدرضا سرائیان; حسین رسالتی; محمد طاهرزاده. "تأثیر اسید استیک بر رشد و تخمیر اتانول قارچ‌های فیلامنتوس Rhizopus oryzae، Mucor indicus، Neurospora intermedia و Aspergilus oryzae". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, 3, 1397, 119-130. doi: 10.30473/eab.2018.5330
قاسمیان, علی, اسداله‌زاده, محمدتقی, سرائیان, احمدرضا, رسالتی, حسین, طاهرزاده, محمد. (1397). 'تأثیر اسید استیک بر رشد و تخمیر اتانول قارچ‌های فیلامنتوس Rhizopus oryzae، Mucor indicus، Neurospora intermedia و Aspergilus oryzae', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(3), pp. 119-130. doi: 10.30473/eab.2018.5330
قاسمیان, علی, اسداله‌زاده, محمدتقی, سرائیان, احمدرضا, رسالتی, حسین, طاهرزاده, محمد. تأثیر اسید استیک بر رشد و تخمیر اتانول قارچ‌های فیلامنتوس Rhizopus oryzae، Mucor indicus، Neurospora intermedia و Aspergilus oryzae. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 7(3): 119-130. doi: 10.30473/eab.2018.5330


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب