. (777). شناسنامه علمی شماره 12. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(2), 1-2.
. "شناسنامه علمی شماره 12". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, 2, 777, 1-2.
. (777). 'شناسنامه علمی شماره 12', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(2), pp. 1-2.
. شناسنامه علمی شماره 12. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 777; 6(2): 1-2.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب