درشته, آیدا, ترنگ, علیرضا. (1398). بررسی تنوع و ویژگی های ژنتیکی تعدادی از توده برنج رقم هاشمی با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(26), 1-18. doi: 10.30473/cb.2019.45192.1773
آیدا درشته; علیرضا ترنگ. "بررسی تنوع و ویژگی های ژنتیکی تعدادی از توده برنج رقم هاشمی با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 26, 1398, 1-18. doi: 10.30473/cb.2019.45192.1773
درشته, آیدا, ترنگ, علیرضا. (1398). 'بررسی تنوع و ویژگی های ژنتیکی تعدادی از توده برنج رقم هاشمی با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(26), pp. 1-18. doi: 10.30473/cb.2019.45192.1773
درشته, آیدا, ترنگ, علیرضا. بررسی تنوع و ویژگی های ژنتیکی تعدادی از توده برنج رقم هاشمی با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 9(26): 1-18. doi: 10.30473/cb.2019.45192.1773


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب