نیازی, محسن, حسینی زاده آرانی, سیدسعید, یعقوبی, فاطمه, سخایی, ایوب, امیری دشتی, سیده مهدیه. (1398). دین و سلامت؛ فراتحلیلی بر مطالعات و پژوهش‌های دین‌داری و سلامت روان در ایران (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام شده در دهه 80 و نیمه اول دهه 90). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(29), 168-193. doi: 10.30473/hpj.2019.39740.3961
محسن نیازی; سیدسعید حسینی زاده آرانی; فاطمه یعقوبی; ایوب سخایی; سیده مهدیه امیری دشتی. "دین و سلامت؛ فراتحلیلی بر مطالعات و پژوهش‌های دین‌داری و سلامت روان در ایران (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام شده در دهه 80 و نیمه اول دهه 90)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, 29, 1398, 168-193. doi: 10.30473/hpj.2019.39740.3961
نیازی, محسن, حسینی زاده آرانی, سیدسعید, یعقوبی, فاطمه, سخایی, ایوب, امیری دشتی, سیده مهدیه. (1398). 'دین و سلامت؛ فراتحلیلی بر مطالعات و پژوهش‌های دین‌داری و سلامت روان در ایران (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام شده در دهه 80 و نیمه اول دهه 90)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(29), pp. 168-193. doi: 10.30473/hpj.2019.39740.3961
نیازی, محسن, حسینی زاده آرانی, سیدسعید, یعقوبی, فاطمه, سخایی, ایوب, امیری دشتی, سیده مهدیه. دین و سلامت؛ فراتحلیلی بر مطالعات و پژوهش‌های دین‌داری و سلامت روان در ایران (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام شده در دهه 80 و نیمه اول دهه 90). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 8(29): 168-193. doi: 10.30473/hpj.2019.39740.3961


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب