یوسفی فر, شهرام. (1398). حمایت از فرودستان در ایران روزگار ایلخانی؛ نمونه: ربع رشیدی (تبریز). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98), 11-28. doi: 10.30473/lhst.2019.47332.2255
شهرام یوسفی فر. "حمایت از فرودستان در ایران روزگار ایلخانی؛ نمونه: ربع رشیدی (تبریز)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98, 1398, 11-28. doi: 10.30473/lhst.2019.47332.2255
یوسفی فر, شهرام. (1398). 'حمایت از فرودستان در ایران روزگار ایلخانی؛ نمونه: ربع رشیدی (تبریز)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98), pp. 11-28. doi: 10.30473/lhst.2019.47332.2255
یوسفی فر, شهرام. حمایت از فرودستان در ایران روزگار ایلخانی؛ نمونه: ربع رشیدی (تبریز). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98): 11-28. doi: 10.30473/lhst.2019.47332.2255


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب