دلبری, شهربانو, حسن‌آبادی, ابوالفضل, محمدی مطلق, حجت. (1398). شاهراه خراسان و تأثیرات اقتصادی- اجتماعی آن بر ولایت جُوَین (سده 3-7 ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98), 101-112. doi: 10.30473/lhst.2019.39867.2078
شهربانو دلبری; ابوالفضل حسن‌آبادی; حجت محمدی مطلق. "شاهراه خراسان و تأثیرات اقتصادی- اجتماعی آن بر ولایت جُوَین (سده 3-7 ق)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98, 1398, 101-112. doi: 10.30473/lhst.2019.39867.2078
دلبری, شهربانو, حسن‌آبادی, ابوالفضل, محمدی مطلق, حجت. (1398). 'شاهراه خراسان و تأثیرات اقتصادی- اجتماعی آن بر ولایت جُوَین (سده 3-7 ق)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98), pp. 101-112. doi: 10.30473/lhst.2019.39867.2078
دلبری, شهربانو, حسن‌آبادی, ابوالفضل, محمدی مطلق, حجت. شاهراه خراسان و تأثیرات اقتصادی- اجتماعی آن بر ولایت جُوَین (سده 3-7 ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98): 101-112. doi: 10.30473/lhst.2019.39867.2078


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب