نادریان فر, علی, ابطحی, سیدعلیرضا, ترابی فارسانی, سهیلا. (1398). بررسی علل و ماهیت شورش‌ها و طغیان‌های خوانین بلوچ در دورة رضاشاه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98), 231-254. doi: 10.30473/lhst.2019.32064.1886
علی نادریان فر; سیدعلیرضا ابطحی; سهیلا ترابی فارسانی. "بررسی علل و ماهیت شورش‌ها و طغیان‌های خوانین بلوچ در دورة رضاشاه". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98, 1398, 231-254. doi: 10.30473/lhst.2019.32064.1886
نادریان فر, علی, ابطحی, سیدعلیرضا, ترابی فارسانی, سهیلا. (1398). 'بررسی علل و ماهیت شورش‌ها و طغیان‌های خوانین بلوچ در دورة رضاشاه', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98), pp. 231-254. doi: 10.30473/lhst.2019.32064.1886
نادریان فر, علی, ابطحی, سیدعلیرضا, ترابی فارسانی, سهیلا. بررسی علل و ماهیت شورش‌ها و طغیان‌های خوانین بلوچ در دورة رضاشاه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98): 231-254. doi: 10.30473/lhst.2019.32064.1886


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب