. (1392). تحلیلی بر شورش¬های گیلان بعد از فتح آن در زمان شاه عباس اوّل صفوی (1037 -1000ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره دوم-بهار و تابستان 92), 89-104.
. "تحلیلی بر شورش¬های گیلان بعد از فتح آن در زمان شاه عباس اوّل صفوی (1037 -1000ق)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, شماره دوم-بهار و تابستان 92, 1392, 89-104.
. (1392). 'تحلیلی بر شورش¬های گیلان بعد از فتح آن در زمان شاه عباس اوّل صفوی (1037 -1000ق)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره دوم-بهار و تابستان 92), pp. 89-104.
. تحلیلی بر شورش¬های گیلان بعد از فتح آن در زمان شاه عباس اوّل صفوی (1037 -1000ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1392; 1(شماره دوم-بهار و تابستان 92): 89-104.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب