ادوای, مظهر, ناظمیان فرد, علی, وکیلی, هادی. (1398). «بازخوانی پروندۀ یک شورش» واکاوی زمینه‌های حمله به ادارات دولتی کردستان و پیامدهای آن (15 محرم 1332). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98), 161-180. doi: 10.30473/lhst.2020.37085.2001
مظهر ادوای; علی ناظمیان فرد; هادی وکیلی. "«بازخوانی پروندۀ یک شورش» واکاوی زمینه‌های حمله به ادارات دولتی کردستان و پیامدهای آن (15 محرم 1332)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98, 1398, 161-180. doi: 10.30473/lhst.2020.37085.2001
ادوای, مظهر, ناظمیان فرد, علی, وکیلی, هادی. (1398). '«بازخوانی پروندۀ یک شورش» واکاوی زمینه‌های حمله به ادارات دولتی کردستان و پیامدهای آن (15 محرم 1332)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98), pp. 161-180. doi: 10.30473/lhst.2020.37085.2001
ادوای, مظهر, ناظمیان فرد, علی, وکیلی, هادی. «بازخوانی پروندۀ یک شورش» واکاوی زمینه‌های حمله به ادارات دولتی کردستان و پیامدهای آن (15 محرم 1332). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 8(شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98): 161-180. doi: 10.30473/lhst.2020.37085.2001


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب