علوی, نصرت خاتون. (1398). نگاهی به اوضاع سیاسی ـ اجتماعی سراوان در دورة معاصر. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98), 123-144. doi: 10.30473/lhst.2020.34347.1924
نصرت خاتون علوی. "نگاهی به اوضاع سیاسی ـ اجتماعی سراوان در دورة معاصر". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98, 1398, 123-144. doi: 10.30473/lhst.2020.34347.1924
علوی, نصرت خاتون. (1398). 'نگاهی به اوضاع سیاسی ـ اجتماعی سراوان در دورة معاصر', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98), pp. 123-144. doi: 10.30473/lhst.2020.34347.1924
علوی, نصرت خاتون. نگاهی به اوضاع سیاسی ـ اجتماعی سراوان در دورة معاصر. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 8(شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98): 123-144. doi: 10.30473/lhst.2020.34347.1924


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب