علی صوفی, علیرضا, غفوری, شهرام. (1398). زمینه و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی حضور سالارالدوله در همدان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98), 245-258. doi: 10.30473/lhst.2020.37429.2024
علیرضا علی صوفی; شهرام غفوری. "زمینه و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی حضور سالارالدوله در همدان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98, 1398, 245-258. doi: 10.30473/lhst.2020.37429.2024
علی صوفی, علیرضا, غفوری, شهرام. (1398). 'زمینه و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی حضور سالارالدوله در همدان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98), pp. 245-258. doi: 10.30473/lhst.2020.37429.2024
علی صوفی, علیرضا, غفوری, شهرام. زمینه و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی حضور سالارالدوله در همدان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 8(شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98): 245-258. doi: 10.30473/lhst.2020.37429.2024


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب