فاطمی زردان, یعقوب, فطرس, محمد حسن, سپهردوست, حمید, خضری, محسن. (1400). مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی در استان‌های ایران (بررسی روند تغییرات و همگرایی رفاه). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(44), 36-15. doi: 10.30473/egdr.2020.50998.5636
یعقوب فاطمی زردان; محمد حسن فطرس; حمید سپهردوست; محسن خضری. "مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی در استان‌های ایران (بررسی روند تغییرات و همگرایی رفاه)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, 44, 1400, 36-15. doi: 10.30473/egdr.2020.50998.5636
فاطمی زردان, یعقوب, فطرس, محمد حسن, سپهردوست, حمید, خضری, محسن. (1400). 'مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی در استان‌های ایران (بررسی روند تغییرات و همگرایی رفاه)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(44), pp. 36-15. doi: 10.30473/egdr.2020.50998.5636
فاطمی زردان, یعقوب, فطرس, محمد حسن, سپهردوست, حمید, خضری, محسن. مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی در استان‌های ایران (بررسی روند تغییرات و همگرایی رفاه). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 11(44): 36-15. doi: 10.30473/egdr.2020.50998.5636


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب