روح زاده, زهرا, لطفی, حمید, میرزاییان, بهرام. (1399). تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار(تنها بودن، جماعت، مقایسه هیجانی، وضوح شناختی). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(1), 157-172. doi: 10.30473/sc.2020.50609.2477
زهرا روح زاده; حمید لطفی; بهرام میرزاییان. "تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار(تنها بودن، جماعت، مقایسه هیجانی، وضوح شناختی)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 1, 1399, 157-172. doi: 10.30473/sc.2020.50609.2477
روح زاده, زهرا, لطفی, حمید, میرزاییان, بهرام. (1399). 'تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار(تنها بودن، جماعت، مقایسه هیجانی، وضوح شناختی)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(1), pp. 157-172. doi: 10.30473/sc.2020.50609.2477
روح زاده, زهرا, لطفی, حمید, میرزاییان, بهرام. تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار(تنها بودن، جماعت، مقایسه هیجانی، وضوح شناختی). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 9(1): 157-172. doi: 10.30473/sc.2020.50609.2477


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب