بهشتی, مونا, معمارنژاد, عباس, ترابی, تقی, حسینی, سید شمس الدین. (1400). بررسی رابطه علّیت پویا میان آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان (با رویکرد نوین بر شاخص توسعه مالی). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(44), 62-37. doi: 10.30473/egdr.2020.52186.5744
مونا بهشتی; عباس معمارنژاد; تقی ترابی; سید شمس الدین حسینی. "بررسی رابطه علّیت پویا میان آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان (با رویکرد نوین بر شاخص توسعه مالی)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, 44, 1400, 62-37. doi: 10.30473/egdr.2020.52186.5744
بهشتی, مونا, معمارنژاد, عباس, ترابی, تقی, حسینی, سید شمس الدین. (1400). 'بررسی رابطه علّیت پویا میان آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان (با رویکرد نوین بر شاخص توسعه مالی)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(44), pp. 62-37. doi: 10.30473/egdr.2020.52186.5744
بهشتی, مونا, معمارنژاد, عباس, ترابی, تقی, حسینی, سید شمس الدین. بررسی رابطه علّیت پویا میان آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان (با رویکرد نوین بر شاخص توسعه مالی). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 11(44): 62-37. doi: 10.30473/egdr.2020.52186.5744


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب