نبی پور, فاطمه, فضیلتی, محمد, دوستی, بهروز, میردریکوند, رضا. (1399). مقایسه اثرات ضدقارچی عصاره‌های ‏مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه ‏گل‌گاوزبان ایتالیایی (‏Echium italicum‏) بر ‏گونه‌های کاندیدا با دو آنتی‌بیوتیک ‏نیستاتین و فلوکونازول. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(1), 123-133. doi: 10.30473/eab.2019.45696.1700
فاطمه نبی پور; محمد فضیلتی; بهروز دوستی; رضا میردریکوند. "مقایسه اثرات ضدقارچی عصاره‌های ‏مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه ‏گل‌گاوزبان ایتالیایی (‏Echium italicum‏) بر ‏گونه‌های کاندیدا با دو آنتی‌بیوتیک ‏نیستاتین و فلوکونازول". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 1, 1399, 123-133. doi: 10.30473/eab.2019.45696.1700
نبی پور, فاطمه, فضیلتی, محمد, دوستی, بهروز, میردریکوند, رضا. (1399). 'مقایسه اثرات ضدقارچی عصاره‌های ‏مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه ‏گل‌گاوزبان ایتالیایی (‏Echium italicum‏) بر ‏گونه‌های کاندیدا با دو آنتی‌بیوتیک ‏نیستاتین و فلوکونازول', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(1), pp. 123-133. doi: 10.30473/eab.2019.45696.1700
نبی پور, فاطمه, فضیلتی, محمد, دوستی, بهروز, میردریکوند, رضا. مقایسه اثرات ضدقارچی عصاره‌های ‏مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه ‏گل‌گاوزبان ایتالیایی (‏Echium italicum‏) بر ‏گونه‌های کاندیدا با دو آنتی‌بیوتیک ‏نیستاتین و فلوکونازول. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 9(1): 123-133. doi: 10.30473/eab.2019.45696.1700


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب