شرفی صفا, حبیب, چنگیزی اردهایی, اسماعیل. (1399). جغرافیای تاریخی أعلَم در دورۀ اسلامی (از آغاز تا ظهور ایلخانان). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99), 45-60. doi: 10.30473/lhst.2020.7047
حبیب شرفی صفا; اسماعیل چنگیزی اردهایی. "جغرافیای تاریخی أعلَم در دورۀ اسلامی (از آغاز تا ظهور ایلخانان)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99, 1399, 45-60. doi: 10.30473/lhst.2020.7047
شرفی صفا, حبیب, چنگیزی اردهایی, اسماعیل. (1399). 'جغرافیای تاریخی أعلَم در دورۀ اسلامی (از آغاز تا ظهور ایلخانان)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99), pp. 45-60. doi: 10.30473/lhst.2020.7047
شرفی صفا, حبیب, چنگیزی اردهایی, اسماعیل. جغرافیای تاریخی أعلَم در دورۀ اسلامی (از آغاز تا ظهور ایلخانان). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 8(شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99): 45-60. doi: 10.30473/lhst.2020.7047


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب