شفیعی سروستانی, مسعود, علم, محمدرضا. (1399). بررسی تأثیر فراز‌ و ‌فرود قدرت خان‌های بختیاری در تحولات سیاسی و اجتماعی ایالت فارس (1327-1331ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99), 177-196. doi: 10.30473/lhst.2020.7054
مسعود شفیعی سروستانی; محمدرضا علم. "بررسی تأثیر فراز‌ و ‌فرود قدرت خان‌های بختیاری در تحولات سیاسی و اجتماعی ایالت فارس (1327-1331ق)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99, 1399, 177-196. doi: 10.30473/lhst.2020.7054
شفیعی سروستانی, مسعود, علم, محمدرضا. (1399). 'بررسی تأثیر فراز‌ و ‌فرود قدرت خان‌های بختیاری در تحولات سیاسی و اجتماعی ایالت فارس (1327-1331ق)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99), pp. 177-196. doi: 10.30473/lhst.2020.7054
شفیعی سروستانی, مسعود, علم, محمدرضا. بررسی تأثیر فراز‌ و ‌فرود قدرت خان‌های بختیاری در تحولات سیاسی و اجتماعی ایالت فارس (1327-1331ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 8(شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99): 177-196. doi: 10.30473/lhst.2020.7054


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب