آذری, خالیده, اونق, عبدالغفار, مردانی, کریم. (1399). شناسایی ژن‌های فیمبریایی و ژن‌های ‏مقاومت به فلوروکینولون‌ها و ‏بتالاکتامازهای وسیع الطیف ‏‎(ESBL)‎‏ در ‏اشریشیا کلی‌های جدا شده از مدفوع ‏گاومیش در استان آذربایجان‌غربی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(2), 11-21. doi: 10.30473/eab.2019.46145.1708
خالیده آذری; عبدالغفار اونق; کریم مردانی. "شناسایی ژن‌های فیمبریایی و ژن‌های ‏مقاومت به فلوروکینولون‌ها و ‏بتالاکتامازهای وسیع الطیف ‏‎(ESBL)‎‏ در ‏اشریشیا کلی‌های جدا شده از مدفوع ‏گاومیش در استان آذربایجان‌غربی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 2, 1399, 11-21. doi: 10.30473/eab.2019.46145.1708
آذری, خالیده, اونق, عبدالغفار, مردانی, کریم. (1399). 'شناسایی ژن‌های فیمبریایی و ژن‌های ‏مقاومت به فلوروکینولون‌ها و ‏بتالاکتامازهای وسیع الطیف ‏‎(ESBL)‎‏ در ‏اشریشیا کلی‌های جدا شده از مدفوع ‏گاومیش در استان آذربایجان‌غربی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(2), pp. 11-21. doi: 10.30473/eab.2019.46145.1708
آذری, خالیده, اونق, عبدالغفار, مردانی, کریم. شناسایی ژن‌های فیمبریایی و ژن‌های ‏مقاومت به فلوروکینولون‌ها و ‏بتالاکتامازهای وسیع الطیف ‏‎(ESBL)‎‏ در ‏اشریشیا کلی‌های جدا شده از مدفوع ‏گاومیش در استان آذربایجان‌غربی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 9(2): 11-21. doi: 10.30473/eab.2019.46145.1708


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب