صفـــری, ثنـــــا. (1398). شناسایی آثار پیاده سازی مدیریت دانش بر بهسازی سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره 3 (پیاپی 23)), 45-58. doi: 10.30473/mrs.2020.55034.1437
ثنـــــا صفـــری. "شناسایی آثار پیاده سازی مدیریت دانش بر بهسازی سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, شماره 3 (پیاپی 23), 1398, 45-58. doi: 10.30473/mrs.2020.55034.1437
صفـــری, ثنـــــا. (1398). 'شناسایی آثار پیاده سازی مدیریت دانش بر بهسازی سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره 3 (پیاپی 23)), pp. 45-58. doi: 10.30473/mrs.2020.55034.1437
صفـــری, ثنـــــا. شناسایی آثار پیاده سازی مدیریت دانش بر بهسازی سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 6(شماره 3 (پیاپی 23)): 45-58. doi: 10.30473/mrs.2020.55034.1437


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب