نجیمی, آویسا, آگاه هریس, مژگان, عسگری, کریم. (1399). مقایسه آموزش تنش زدایی خودزاد با خودگویی مثبت و آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل عواطف بیماران عروق کرونری قلبی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(35), 25-50. doi: 10.30473/hpj.2020.44286.4267
آویسا نجیمی; مژگان آگاه هریس; کریم عسگری. "مقایسه آموزش تنش زدایی خودزاد با خودگویی مثبت و آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل عواطف بیماران عروق کرونری قلبی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 35, 1399, 25-50. doi: 10.30473/hpj.2020.44286.4267
نجیمی, آویسا, آگاه هریس, مژگان, عسگری, کریم. (1399). 'مقایسه آموزش تنش زدایی خودزاد با خودگویی مثبت و آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل عواطف بیماران عروق کرونری قلبی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(35), pp. 25-50. doi: 10.30473/hpj.2020.44286.4267
نجیمی, آویسا, آگاه هریس, مژگان, عسگری, کریم. مقایسه آموزش تنش زدایی خودزاد با خودگویی مثبت و آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل عواطف بیماران عروق کرونری قلبی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 9(35): 25-50. doi: 10.30473/hpj.2020.44286.4267


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب