افشاری, امیرحسین, رحیمیان بوگر, اسحق, نجفی, محمود. (1399). اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی‌سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی: نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(35), 151-172. doi: 10.30473/hpj.2020.49910.4635
امیرحسین افشاری; اسحق رحیمیان بوگر; محمود نجفی. "اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی‌سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی: نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 35, 1399, 151-172. doi: 10.30473/hpj.2020.49910.4635
افشاری, امیرحسین, رحیمیان بوگر, اسحق, نجفی, محمود. (1399). 'اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی‌سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی: نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(35), pp. 151-172. doi: 10.30473/hpj.2020.49910.4635
افشاری, امیرحسین, رحیمیان بوگر, اسحق, نجفی, محمود. اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی‌سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی: نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 9(35): 151-172. doi: 10.30473/hpj.2020.49910.4635


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب