حسنی, فریدون, پیغان, رحیم, علیشاهی, مجتبی, قربانپور, مسعود, آهنگرزاده, مینا. (1399). بررسی مولکولی و بیوشیمیایی نقش ‏استرپتوکوکوس اینیایی در تلفات باس ‏دریایی آسیایی پرورشی (‏Lates calcarifer‏) ‏در قفسهای پرورشی خلیج فارس. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(3), 19-27. doi: 10.30473/eab.2020.49886.1757
فریدون حسنی; رحیم پیغان; مجتبی علیشاهی; مسعود قربانپور; مینا آهنگرزاده. "بررسی مولکولی و بیوشیمیایی نقش ‏استرپتوکوکوس اینیایی در تلفات باس ‏دریایی آسیایی پرورشی (‏Lates calcarifer‏) ‏در قفسهای پرورشی خلیج فارس". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 3, 1399, 19-27. doi: 10.30473/eab.2020.49886.1757
حسنی, فریدون, پیغان, رحیم, علیشاهی, مجتبی, قربانپور, مسعود, آهنگرزاده, مینا. (1399). 'بررسی مولکولی و بیوشیمیایی نقش ‏استرپتوکوکوس اینیایی در تلفات باس ‏دریایی آسیایی پرورشی (‏Lates calcarifer‏) ‏در قفسهای پرورشی خلیج فارس', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(3), pp. 19-27. doi: 10.30473/eab.2020.49886.1757
حسنی, فریدون, پیغان, رحیم, علیشاهی, مجتبی, قربانپور, مسعود, آهنگرزاده, مینا. بررسی مولکولی و بیوشیمیایی نقش ‏استرپتوکوکوس اینیایی در تلفات باس ‏دریایی آسیایی پرورشی (‏Lates calcarifer‏) ‏در قفسهای پرورشی خلیج فارس. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 9(3): 19-27. doi: 10.30473/eab.2020.49886.1757


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب